#1 SYAHADAH

Assalamualaikum, all praise be to Allah.


"Ash hadu anlaa ilaha illallhu wa ash hadu anna muhammadar rasulullah"
None has the right to be worshipped but Allah, and Muhammad is the Messenger of Allah 
Aku bersaksi tiada tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Muhammad pesuruh Allah

Meh kita recite syahadah.

Diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa "Sekiranya hendak ditimbang nilai dua kalimah syahadah dengan segala isi dunia, nescaya timbangan yang membawa dua kalimah itulah yang terlebih berat". Hebatkan?  

Mulakan hari kita dengan syahadah dan penghujungnya juga dengan mengucap kalimah syahadah. Ini kerana “Barang siapa yang kalimah akhirnya adalah ‘La Ilaha Illallah’ nescaya akan masuk syurga”. Mana tahu both start and end, kita memang ditakdirkan tak punya kesempataan, so grab the chance while you can. Then, repeat it again. 


Syahadah bermaksud penyaksian, yang memerlukan penghayatan, dan sebaiknya dijadikan amalan.